Och HEA! In fêst kontrakt foar Lize en Tiemen!

Lize van der Veen en Tiemen de Haan hawwe lestige jierren hân yn harren wurk as grûnwurkers. Doe’t se op kantoar komme moasten by de baas, tochten se dat se dien krije soene. Mar beide mannen krigen in fêst kontrakt oanbean, en dat is wol heel bysûnder as je boppe de 60 jier binne!

Beide mannen wurken al jierren foar @WORK by ús opdrachtjouwer VIB Netwerken. ‘T is fansels spitich dat se ús no ferlitte, mar wy binne der tige grutsk op dat se no in fêste oanstelling krigen hawwe!

—————————-

Een vast contract voor Lize en Tiemen!

Lize van der Veen en Tiemen de Haan hebben lastige jaren gehad als grondwerkers. Toen ze bij hun baas op kantoor moesten komen, dachten ze dat ze ontslag zouden krijgen. Alles behalve dat gebeurde: ze kregen een vast contract aangeboden en dat is natuurlijk wel heel bijzonder als je 60+ bent!

Beide heren werken al jaren voor @WORK bij opdrachtgever VIB Netwerken. Het is natuurlijk jammer dat ze ons nu gaan verlaten, maar we zijn er natuurlijk enorm trots op dat ze een vaste aanstelling in de wacht hebben gesleept!

Waarmee kunnen we je helpen?